CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Với việc lưu trữ thông tin khách hàng, Hata lúc nào cũng làm việc với thái độ cẩn trọng và xử lý theo trình tự. Chính sách dưới đây cho thấy chúng tôi đảm bảo trách nhiệm như thế nào đối với khách hàng. Ngoài ra, cũng nói rõ cách thức chúng tôi xử lý tài liệu của khách hàng.
Khi bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, tỏ rõ bạn nhìn nhận và chấp thuận các quy tắc và điều khoản trong chính sách bảo mật của VietInfo, và hiểu rõ mục đích thu thập tài liệu cũng như cách thức xử lý.

1. Thu thập tài liệu và sử dụng

Khi khách hàng đặt hàng ở trang web của Hata, chúng tôi sẽ thu thập các tài liệu liên quan, ví dụ như họ & tên, địa chỉ, tuổi, địa chỉ e-mail, vị trí IP…vv, để thu thập các tài liệu này với mục đích:

  • Bảo lưu ghi nhận giao dịch trong tài khoản
  • Hỗ trợ cải thiện quản lý tài khoản
  • Lý do an toàn (bao gồm chứng minh danh tính khách hàng)
  • Tạo lập file cho khách hàng
  • Quản lý quan hệ khách hàng và đạt mục đích tiếp thị

2. Tính an toàn

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là điều rất quan trọng đối với người dùng và chúng tôi quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và quản lý để bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn trước việc mất, hành vi sử dụng sai trái, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi. Một vài biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý đối với các trung tâm dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập thông tin. Chúng tôi cũng cần sự trợ giúp của bạn: trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và rằng thông tin mật khẩu và đăng ký tài khoản của bạn là bảo mật và không được chia sẻ với các bên thứ ba.

3. Tính chính xác và an toàn của tài liệu cá nhân

  • Chúng tôi cam kết sẽ sắp xếp và bảo lưu tài liệu khách hàng thật cẩn thận, và duy trì tính chính xác của các tài liệu liên quan.
  • Căn cứ pháp định, khách hàng có quyền bảo lưu tài liệu cá nhân và yêu cầu điều chỉnh bất kỳ sai lệch.
  • Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng cách thức để đảm bảo tài liệu của khách hàng trong quá trình xử lý, đạt đến tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất.
  • Ngoài ra, tài liệu của khách hàng sẽ được công khai khi trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tài liệu chỉ công khai với các bộ phận liên quan trong Hata, hợp tác thương nghiệp, cố vấn và nhà cung ứng.
  • Chúng tôi sẽ không mang tài liệu khách hàng bán cho bên thứ ba.

4. Phạm vi và sự chấp thuận

Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và duy trì thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hay nghe nội dung mà bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như đươc mô tả trong Chính sách này.

SMART HOME - HATA GROUP

Address: T14 Time City, Hai Ba Trung, Ha Noi

Hotline: 088.888.3083

Email: ductamnguyen688@gmail.com

Website: https://www.giadunggermany.online/

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chính sách mua hàng

Artboard 26

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Chính sách đổi trả

©2021 Allrights reserved